Grip op Geld: interview Cash Management!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In de podcasts Grip op Geld hoor je alles over het belang van overzicht op je kasstromen en hoe je dat voor elkaar krijgt, nu en in de toekomst. Ondernemers, academici en studenten geven in een vraaggesprek met Folkert Tempelman een praktische toelichting. Zo zijn onder andere te gast:  

  • Martijn Oostenrijk, directeur van Madaster,
  • Michiel van der Ven, hoofddocent Finance &Control aan de Hogeschool Utrecht (HU) en
  • Donny Verhulp, honours student Treasury aan de HU.

Donny:

“Ik ben vierdejaarsstudent en ben tijdens de opleiding geschoold in cashmanagement, zoals het opstellen van kasstroomprognoses. Tijdens dit project met Madaster, de treasury scrum, hebben we die kennis voor Madaster ingezet.”

Michiel:

“Honours student Donny wilde ik graag bij dit project hebben. De meer ambitieuze en meer getalenteerde studenten doen het honours programma en Donny is daar een van. Hij is bij mij ingestroomd in het honours programma in het tweede jaar en alle jaren heeft hij aan het honoursprogramma deelgenomen. Daarnaast doen ook studenten aan de Treasury Scrum mee die geen honours student zijn. Dat is de meerderheid.

Binnen het Minor Treasury Management geef ik het vak Cashmanagement. Ik ben vanuit de beroepspraktijk zijinstromer op de HU. Ik was als Financieel Directeur bij verschillende mkb-bedrijven verantwoordelijk voor cashmanagement. Daarnaast is cashmanagement voor mij ook in mijn rol als mkb-toezichthouder en adviseur van essentieel belang. Op basis van die praktijkervaring geef ik nu les in cashmanagement.”

Donny:

“De treasury Scrum is een project van de HU en treasury consultant Ilfa waarvoor bedrijven zich aan kunnen aanmelden die meer grip op hun liquiditeit willen hebben. Met een groep studenten zijn wij in samenwerking met een senior consultant van Ilfa aan de slag gegaan met de kasstromen van een deelnemend bedrijf. In dit geval was dat Madaster. Wij hebben daarvoor een Excelbestand gebouwd waarin het

  • taakstellend kasstroom budget,
  • de latest estimate en
  • de gerealiseerde kaspositie

in grafieken overzichtelijk zijn samengebracht. De kwaliteitscontrole van hetgeen wij gebouwd hebben is gedaan door Michiel en een senior consultant van Ilfa, in ons geval was dat Gerard van Baar, die via Deloitte kennis op dit gebied bij veel bedrijven heeft opgedaan.“