Wat betekent deelname aan de Treasury Scrum voor de ondernemer?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Martijn Oostenrijk, directeur van Madaster:

“Madaster is een startup die zich richt op het faciliteren van duurzaamheid en de herbouweconomie. Madaster heeft een online platform gebouwd waarin vastgoed nieuwbouw geregistreerd kan worden. Het platform geeft een identiteit aan materialen en producten zodat die materialen en producten bij het slopen van bij voorbeeld een kantoor, zeg over 30 jaar, weer beschikbaar zijn voor toekomstig gebruik. Als het kantoor uit elkaar gehaald wordt kun je materialen en producten daaruit weer opnieuw inzetten. De technische aanpak is als volgt: de hele bouwsector, zowel de architect, de bouwer en de constructeur werken allemaal met een 3D model. Die modellen zet Madaster op het IT-platform en wij rekenen voor het hele gebouw uit hoeveel hout, steen, glas en allerlei andere soorten materialen in dat gebouw zijn toegepast. Wij kennen daar dan een bepaalde circulaire waarde aan toe, dus in hoeverre dat gebouw uit elkaar te halen is. Vergelijkbaar met Lego: die verschillende Legoblokjes kun je in de toekomt weer inzetten. Madaster geeft daarbij ook inzicht in de financiële waarde van die Legoblokjes (de materialen) zodat iedereen die materialen en producten bewaart en goed onderhoudt. We creëren dus een betere planeet door die materialen opnieuw in te zetten. Wij zijn blij dat de verplichtstelling van ons materialenpaspoort in de programma’s van vijf politieke partijen, waaronder D66, is opgenomen.

Wij groeien en zijn binnenkort geen startup meer maar een scale-up. Daar hoort ook professionalisering van je cash management bij. Ik hoorde van de treasury scrum en zag daarin wel perspectief voor ons. Dat bleek een goede inschatting. Het door het studententeam van Donny gebouwde model gebruiken wij inmiddels maandelijks in de directievergadering. We hebben het gekoppeld aan ons boekhoudpakket. Ook voor onze investeerders heeft het toegevoegde waarde. Het overdragen van de cijfers aan de studenten was een investering in tijd. Voor ons was die zeker de moeite waard. Dat we mee wilden doen is mede gebaseerd op ons vertrouwen in Ilfa die de kwaliteitszorg doet, samen met Michiel. Ilfa heeft ons in het verleden geholpen met crowdfunding.“