Inschrijving

Treasury Scrum 2021

Hoe kom je in aanmerking voor de Treasury Scrum?

Om mee te doen aan de Scrum kun je contact opnemen met de Hogeschool Utrecht. Met een persoonlijke en grondige intake, en aan de hand van enkele basisgegevens zal een zo goed mogelijke match tot stand komen tussen organisatie, studenten en het project. Een van de belangrijkste voorwaarden voor deelname is dat er een redelijk aantal geldstromen en rekeningen binnen het bedrijf moeten zijn. Zonder geldstromen valt niet uitgebreid te analyseren of er veel winst te behalen is door de deelname aan het project.

Wij vragen ook uw commitment...

…Allereerst richting de studenten. Zij zijn immers nog geen volwaardige professionals. Daartegenover staat dat zij juist een onafhankelijke en onbevangen kijk op uw organisatie hebben. Zonder data kan er geen analyse plaatsvinden. Het op tijd kunnen aanleveren van data is daarom van groot belang. Ook de analyse achteraf is erg belangrijk voor zowel de Hogeschool Utrecht als Ilfa. Wij vragen de deelnemende bedrijven de bereidheid om hun ervaringen met de Treasury Scrum te delen, natuurlijk altijd in overleg.

Uw geboden inzet betekent...

…drie meetings met studenten waarvan tweemaal informatievoorziening en een evaluatie achteraf. Dit is uw minimale inbreng. Uit ervaring blijkt dat er vaak meer contactmomenten zijn, omdat studenten geïnteresseerd zijn in het bedrijf en het bedrijf de studenten graag wil helpen. Dit is niet nodig, maar wordt uiteraard wel gewaardeerd.

Checklist

Om met de Treasury Scrum van start te gaan zijn de volgende items van uw organisatie nodig:

Inschrijving