Wat is de Treasury Scrum?

Treasury Scrum 2021

Door de coronacrisis kampen bedrijven met een scala aan problemen...

die variëren van een tekort aan liquiditeit tot het financieren van sterk toegenomen verkoop. Vooral de lockdownmaatregelen hebben zwaktes blootgelegd in bedrijfsmodellen die jarenlang goed gefunctioneerd hebben. Beter en sneller inzicht in kasstromen en de gevolgen voor je bedrijf, dat is nu nodig. De tools bestaan, maar nu de implementatie nog. En daar komt ons project om de hoek kijken.

In 7 weken tijd...

…creëren we voor jou als ondernemer kosteloos meer tijd en ruimte. Dit doen we door jong talent te combineren met een bewezen aanpak. Je krijgt direct meer inzicht in je cashmanagement, voorzien van een strakke planning. Zo heb je alles weer stevig in de hand.

We zorgen ervoor dat je in een vroeg stadium veranderingen kunt signaleren die (grote) impact op je organisatie kunnen hebben. En daar blijft het uiteraard niet bij. Wij helpen je om direct en doeltreffend op deze signalen te reageren. Zo krijgt je cashmanagement een stevige impuls en kun je uit elke situatie het maximale voordeel halen.

Hoe werkt de Treasury Scrum?

De Treasury Scrum bestaat uit een aantal fases, namelijk:

1

Start en
kennismaking

2

Verdieping inclusief
extra vragen

3

Slotbijeenkomst

4

Evaluatie

group-of-architects-working-on-project-PQWE4JL-scaled.jpg

In de eerste fase maken we kennis met elkaar. Elk bedrijf krijgt een eigen, toegewijd team van studenten toegewezen die samen met een vertegenwoordiger van Ilfa en onder begeleiding van hun docent het bedrijf zullen analyseren en tot een eerste analyse zullen komen.

Hiervoor zijn vanuit het bedrijf een aantal gegevens nodig:

 • Businessplan en jaarrekening afgelopen jaar
 • Organigram
 • Digitale dagafschriften van de belangrijkste bankrekeningen
  (bij voorkeur over een volledig boekjaar)
 • Een recent overzicht van debiteuren en crediteuren met vervaldata
 • Bank- en financieringsovereenkomsten

Deze informatie wordt door de studenten als volgt verwerkt:

 • Basisinrichting TreasuryMetrics (Ilfa’s treasury software)
 • Importeren dagafschriften
 • Registratie van de belangrijkste financiële contracten
 • Analyse van de kasstromen en financiële risico’s in de reguliere bedrijfsvoering
 • Inschatting van de directe en neveneffecten van de coronacrisis
 • Opstellen (post)-corona scenario’s en liquiditeitsprognoses

In de tweede fase wordt de uitslag van de analyse gepresenteerd. Dit kan via een video call of, wanneer mogelijk, op locatie. Tijdens de presentatie worden er extra vragen gesteld aan de vertegenwoordiger(s) van het bedrijf. Alle ontvangen informatie en feedback wordt verwerkt.

attractive-businesswoman-using-digital-tablet-in-SWN5KBX-scaled.jpg
group-of-architects-and-business-people-working-ZLA57WU-scaled.jpg

In fase drie worden de finale resultaten gepresenteerd. Daarnaast worden ook aanbevelingen en een bijbehorend plan van aanpak geboden. Er wordt een voorstel gepresenteerd over de uitbouw van uw treasury processen en/of de inrichting van TreasuryMetrics geënt op uw organisatie.

De Treasury Scrum combineert niet alleen het talent van jonge mensen met een bewezen aanpak...

…maar weet ook hard en soft skills te combineren. Irma Langeraert, directeur Ilfa: “Met alleen de harde kant van finance gaan we er niet komen. Financieren is immers vertrouwen en dat is mensenwerk.” Arnoud Doornbos, associate partner Ilfa: “De Treasury Scrum is een hybride product. Het is een combinatie van treasury software en menselijke kennis of anders gezegd: van tool en knowledge. Zachte aspecten zijn daarbij belangrijk.”

Na het inhoudelijke werk en de eindpresentatie bestaat de laatste fase altijd uit een evaluatie van het project. Wij hopen dat elk deelnemend bedrijf en alle studenten blij zijn met het verloop van het project en horen graag wat er goed ging en wat verbeterd kan worden. 

business-people-conference-and-meeting-in-modern-Q5H9MPW-scaled.jpg

Eerdere ervaringen

In eerdere jaren hebben studenten blogs geschreven over hun ervaringen en zijn er met deelnemende bedrijven interviews gehouden. De deelnemende bedrijven van de Treasury Scrum 2020 hebben meegewerkt aan diverse podcasts over het project.

Schrijf uw organisatie in